Košarica
0

Opći uvjeti poslovanja

Korisnici, odnosno kupci dužni su prije početka korištenja web stranice www.outfit.hr, upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja mogu se obratiti na adresu e-pošte: info@outfit.hr

Dokument Opći uvjeti poslovanja predstavlja ugovor između Prodavatelja Trade Vision d.o.o., Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 43278352923 (u daljnjem tekstu Trade Vision d.o.o.) i potrošača, u svojstvu Kupca te se sastoji od sljedećih stavki:

 • UVODNE ODREDBE
 • OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU
 • CIJENA I OPIS PROIZVODA
 • POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA
 • UVJETI PLAĆANJA
 • POTVRDA NARUDŽBE
 • RAČUN
 • UVJETI DOSTAVE
 • PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA
 • MATERIJALNI NEDOSTACI
 • PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 • MEHANIZMI IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA
 • OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA: PRAVILA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI

UVODNE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Trade Vision d.o.o., Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 53713324050 (dalje u tekstu: Trade Vision d.o.o.) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.outfit.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.outfit.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.outfit.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.outfit.hr  predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja, a sve navedeno na stranicama www.outfit.hr predstavlja ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac odbije primiti proizvod trgovac neće ponoviti dostavu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Trade Vision d.o.o. te prihvaća da tvrtka Trade Vision d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Trade Vision d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice www.outfit.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja web stranice www.outfit.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.outfit.hr. Trade Vision d.o.o. se obvezuje istaknuti obavijest na web stranici www.outfit.hr ukoliko dođe do bilo kakvih promjena ili dopuna u ovim Općim uvjetima poslovanja i tako istaknutu obavijest držati minimalno 2 tjedna od unesenih promjena. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Trade Vision d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Trade Vision d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na www.outfit.hr postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka koji se sastoje od dijela kako Trade Vision d.o.o. brine i privatnosti podataka svojih korisnika i dijela o kolačićima.

Prodaja na www.outfit.hr regulirana je Zakonom o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Sadržaj web stranice www.outfit.hr dostupan je na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Pristupanjem web stranici www.outfit.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.outfit.hr  kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Trade Vision d.o.o.

Trade Vision d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. 

Trade Vision d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.outfit.hr  korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Trade Vision d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.outfit.hr  bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.outfit.hr  koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.outfit.hr  zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Trade Vision d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.outfit.hr.

Ovi Opći uvjeti poslovanja dostupni su na web stranici www.outfit.hr u njezinom donjem dijelu (tzv. Footer-u). Također, Trade Vision d.o.o. dostavlja ove Opće uvjete poslovanje zajedno s Obrascem za jednostrani raskid ugovora putem mail adrese prilikom obavijesti Kupca o zaprimljenoj narudžbi.

OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: Trade Vision d.o.o., Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 43278352923
SKRAĆEN NAZIV: Trade Vision d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA: Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec
ADRESA UREDA: Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec

OIB: 53713324050
MB: 070199110

POREZNI BROJ: HR43278352923
UPISANI U JAVNI REGISTAR: Sudski registar

BROJ TELEFONA: 099/6453250
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: inter.vision.doo@gmail.com
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec

POSLOVNA BANKA: Raiffeisenbank Austria d.d.
SJEDIŠTE BANKE: Zagreb, Magazinska cesta 69
BROJ ŽIRO-RAČUNA/IBAN: HR5224840081135257537

CIJENA I OPIS PROIZVODA

Glavna obilježja proizvoda, Kupac upoznaje na stranici www.outfit.hr.

Cijena pojedinog proizvoda nalazi se na stranici svih proizvoda po kategorijama, na stranici svakog pojedinog proizvoda i u Košarici. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda već je ona istaknuta prilikom zaključenja narudžbe, a cijelo vrijeme dostupna pod dijelom Dostava ovih Općih uvjeta poslovanja. Valuta je hrvatska kuna (HRK).

Sve cijene na www.outfit.hr aktualne su te se redovito ažuriraju. Dostupnost i cijena proizvoda podložna je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena.

Trade Vision d.o.o. zadržava pravo izmjena informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude, bez prethodne najave.

Opisi i slike proizvoda na www.outfit.hr preuzete su iz raznih materijala, brošura i unutarnjih uputa odnosno onih materijala koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač. Djelatnici web shopa www.outfit.hr nastoje što točnije opisati i prikazati karakteristike proizvoda. Unatoč tome proizvodi mogu biti različiti od onoga što je prikazano na slici ili u opisu proizvoda. Imate li pitanja ili želite dodatne informacije o nekom proizvodi, molimo Vas da se obratite korisničkoj službi čije podatke možete pronaći pod Kontakti.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe/plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama www.outfit.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Prilikom slanja narudžbe kreira se i korisnički račun kupca. Na web stranici www.outfit.hr kupnju je moguće obaviti i kao gost. U tom slučaju od Kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao, i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Trade Vision d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe uz koju će biti poslani i ovi Opći uvjeti poslovanja kao i Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da Trade Vision d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Trade Vision d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osoba lišenih poslovne sposobnosti (djelomično ili u potpunosti) mogu zatražiti samo njihovi zakonskih zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma Kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu:

 1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Traži proizvode" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima klikom na gumb „Odaberi opcije“ i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Trade Vision d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.
 1. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode izvršiti pregled košarice klikom na „Košarica“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupovinu“. Na stranici „Košarica“ Kupcu je prikazana cijena dostave. Kada Kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Nastavi na stranicu naplate“ preusmjeriti će se na stranicu na kojoj je potrebno ispuniti obrazac potreban za potrebe slanja narudžbe. Sva polja označena sa crvenom zvjezdicom obvezna su za ispunjavanje. Način na koji Trade Vision d.o.o. i stranica www.outfit.hr obrađuje Vaše osobne podatke dostupni su u dijelu Opći uvjeti zaštite osobnih podataka pod Pravila privatnosti. Na istoj stranici Kupac unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon te označava odgovarajuću kućicu ukoliko želi R1 račun. Također, ukoliko ima otvoren račun, na istoj stranici može se prijaviti te se time automatski ispunjavaju podaci potrebni za izvršenje narudžbe. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Općim uvjetima poslovanja" čijim označavanjem Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže te označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Ukoliko se Kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici i ukupnim iznosom narudžbe koja uključuje i cijenu dostave, može kliknuti na ikonu „Naručite“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu "Naručite" izvrši narudžbu, Trade Vision d.o.o. će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe te broj iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.
 1. Trade Vision d.o.o. će Kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru.

*Ukoliko Kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način navedeni u e-poruci, dužan je kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@outfit.hr ili na broj telefona 099/6453250 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 15:00 h.

 1. U slučaju da Trade Vision d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Trade Vision d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda
 1. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati Trade Vision d.o.o. na adresu e-pošte info@outfit.hr ili na broj telefona 099/6453250 od ponedjeljka do petka od 09:00 do 15:00 h.

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja preko stranice www.outfit.hr, Kupac sam odabire. Nudimo vam mogućnosti plaćanja na sljedeće načine:

 • Pouzećem
 • Uplata na račun (opća uplata ili Internet bankarstvo)
 • Kreditnim karticama (jednokratno ili obročno plaćanje).
 1. PLAĆANJE POUZEĆEM

Robu plaćate dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. Sugeriramo, da je dobro imati pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža.

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada www.outfit.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu, odnosno po prihvatu ponude.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, www.outfit.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen. Proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku od 3 radna radna dana. Naručeni proizvodi otpremaju se i dostavljaju se kupcu u skladu s Uvjetima dostave.

 1. UPLATA NA RAČUN

Uplata na račun predstavlja direktnu bankovnu transakciju na žiro račun Trade Vision d.o.o.. Po završetku narudžbe i odabira načina plaćanja Uplata na račun, www.outfit.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena te priložiti predračun s podacima potrebnim za izvršenje uplate. Račun možete platiti na šalteru banke ili pošte (opća uplata) ili E-banking-om (Internet ili mobilnim bankarstvom).

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada www.outfit.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu. Trade Vision d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, Trade Vision d.o.o. ne jamči za raspoloživost proizvoda.

Robu pakiramo i šaljemo tek po primitku uplate. U slučaju da Vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana od zaprimanja narudžbe, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

Podaci potrebni za uplatu na račun:

Uplatitelj: ime i prezime kupca, adresa stanovanja

Primatelj:

IBAN: HR5224840081135257537

Model plaćanja i poziv na broj: 00 – [datum uplate u obliku npr. 21-07-2022]

Opis plaćanja: [Vaš broj narudžbe s predračuna]

 1. KREDITINIM I DEBITNIM KARTICAMA

Jednokratno plaćanje

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada Trade Vision d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, www.outfit.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen, a kartica u procesu predautorizacije.

Vašu karticu ne teretimo odmah, nego tek prilikom slanja pošiljke. Na taj način ostavljamo mogućnost zamjene artikla u slučaju nedostupnosti nekog proizvoda.

Sustav kartične naplate nije integriran na stranicama www.outfit.hr, već Vas sustav automatski prebacuje na ovlaštene sigurne stranice myPOS servicea koji vrši autorizaciju kartičnog plaćanja. Nakon odabira plaćanja Karticom i završetka narudžbe, otvoriti će se polja za upis podataka o kartici. Podaci o kartici i vlasniku ne čuvaju se na našim serverima niti su nam vidljivi.

Plaćanjem kreditnim karticama kupnja je obavljena nakon uspješne autorizacije kartice. Ako sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, odaberite neki od alternativnih načina plaćanja. O uzrocima odbijanja kartica nemamo podatke, a mogu biti tehničke ili poslovne prirode.

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOJ NARUDŽBI I ISPORUCI

Ukoliko Kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun
 • Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu web link (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)
 • Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Nakon što je na proizvod na skladištu zapakiran, www.outfit.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti Kupca da je proizvod poslan, odnosno predan dostavnoj službi ili će to učiniti ovlaštena dostavna služba.

DODATNO

Ugovorena kupoprodajna cijena izražena je u hrvatskim kunama.

Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj hrvatska kuna te Kupac plaća trošak konverzije valuta.

POTVRDA NARUDŽBE

Kada realizirate narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi uz koju će biti priloženi Opći uvjeti poslovanja koji su vrijedili u trenutku zaključenja narudžbe kao i Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ugovor između Ponuditelja (web stranice www.outfit.hr) i Korisnika usluga (Vas) sklopljen je kada Ponuditelj primi obavijest u obliku elektroničke pošte putem e-maila o prihvaćanju naše ponude Korisnika usluga. Nakon što ste realizirali narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi. Ukoliko kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun
 • Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu web link (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)
 • Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Ukoliko www.outfit.hr nije u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 3 radna dana, u tom slučaju obavijestit će kupca mailom koji je Kupac ostavio prilikom procesa naručivanja radi dogovora o novom roku otpreme. U tom slučaju, kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Potvrda o narudžbi sadržava sljedeće informacije:

Broj narudžbe

Datum narudžbe

Popis i cijene naručenih proizvoda

Iznos dostave

Ukupan iznos za naplatu

Adresa za naplatu i adresa dostave

Kontakt podaci Trade Vision d.o.o.

RAČUN

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s kupljenim proizvodom.

Račun sadržava sljedeće informacije:

 • podatke o firmi Trade Vision d.o.o.
 • način plaćanja
 • cijene artikla i dostave
 • kontakt podaci.

R1 RAČUN

Ukoliko želite R1 račun prilikom ispunjavanja obrasca s podacima dostupna je kućica za označavanje koju je potrebni označiti ukoliko želite R1 račun. Tada se otvara dodatni obrazac kojeg je potrebno ispuniti kako bi Vam R1 račun mogao biti izdan.

UVJETI DOSTAVE

PODRUČJE DOSTAVE

Trade Vision d.o.o., dostavu vrši na cijelo područje Republike Hrvatske. Dostavu naručenih paketa izvršava izabrana dostavna služba (Hrvatska pošta), odnosno treća strana na koju Trade Vision d.o.o. ne može utjecati. Trade Vision d.o.o. zadržava pravo odabira dostavne službe.

Raspoloživost te vremena dostave možete pogledati na sljedećim linkovima našeg dostavnog partnera:

https://www.posta.hr/paket24/5286 .

CIJENA DOSTAVE

Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno i pakiranje proizvoda.

Prilikom narudžbe, za sve Kupce na www.outfit.hr, trošak dostave iznosi 35,00 kn.

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe na stranici „Košarica“ i „Stranica naplate“.

VRIJEME OTPREME I DOSTAVE/ISPORUKE POŠILJKE

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 11:00 sati obrađujemo isti dan kako bi u većini slučajeva naručen proizvod isti dan bio predan (otpremljen) dostavnoj službi. Narudžbe zaprimljene nakon 11:00 sati (osim petkom) predajemo sljedećeg dana, dok se narudžbe od petka nakon 11:00 sati otpremaju ponedjeljkom. Ponedjeljkom obrađujemo i narudžbe pristigle tijekom subote i nedjelje.

Imajte na umu da navedeno vrijeme otpreme vrijedi u većini slučajeva, ali to ne mora biti pravilo.

Vrijeme otpreme ovisi o raspoloživosti robe. Ukoliko www.outfit.hr nije u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 3 radna dana, u tom slučaju obavijestit će Kupca mailom radi dogovora o novom roku otpreme. U tom slučaju, Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Odmah dostupni proizvodi obično su dostavljeni u roku od 2 do 5 radnih dana. Navedeno vrijeme dostave postavljeno je od strane dostavne službe, tako da www.outfit.hr ne može garantirati da će pošiljka biti dostavljena pravodobno. Nažalost, nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu, nastale od strane dostavne službe. Vrijeme isporuke za otoke duže je za nekoliko radnih dana.

Proizvodi će biti zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Trade Vision d.o.o. prije svake otpreme proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

PRIJEM POŠILJKE

Prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Također, za svaku pošiljku, primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.

Obavezujemo se da ćemo Vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste Vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača iz članka 10., ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore poslati putem pošte na adresu:

Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec (na Trade Vision d.o.o.)

ili e-maila na:

info@outfit.hr.

Ukoliko šaljete poštom, radi lakšeg utvrđivanja konkretne narudžbe, molimo Vas da navedete broj narudžbe s računa, čitko ime i prezime te adresu na koju Vam možemo dostaviti odgovor. Odgovor, u kojem će se izjasniti prihvaća li ili ne prihvaća prigovor Kupca, Trade Vision d.o.o. mora dati u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.outfit.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.outfit.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.


Trade Vision d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 099/6453250.

DODATNO

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Materijalni nedostaci i postupanje u slučaju istih, određeni su Zakonom o obveznim odnosima, člancima 400. - 429.(NN 126/21).

Trade Vision d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Trade Vision d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka (Zakon o obveznim odnosima, članak 400., NN 126/21).

Prema istom Zakonu, članak 401. (NN 126/21) govori kako nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Trade Vision d.o.o. ili mu je morala biti poznata,
 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je Trade Vision d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Trade Vision d.o.o., proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, Trade Vision d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Trade Vision d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 8 dana od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca (Zakon o obveznim odnosima, članak 403., NN 126/21).

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Trade Vision d.o.o. u roku od dva mjeseca, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca računajući od dana kad je nedostatak otkrio (Zakon o obveznim odnosima, članak 404.,NN126/21). Trade Vision d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Trade Vision d.o.o. o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana kada je nedostatak otkrio, osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Trade Vision d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima(članak 410., stavka 1.):
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

Trade Vision d.o.o. ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi (Zakon o obveznim odnosima, članak 410. stavka 4.).
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Trade Vision d.o.o. naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 


Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Trade Vision d.o.o. ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, Trade Vision d.o.o. će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača iz članka 72. stavka 1., Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora Trade Vision d.o.o. obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec (na Trade Vision d.o.o.)

ili elektroničkom poštom na e-mail:

info@outfit.hr

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a Kupac može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Trade Vision d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom, najkasnije u roku od 14 dana.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je Trade Vision d.o.o. ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Trade Vision d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trade Vision d.o.o. ako bi o tome Trade Vision d.o.o. bio obaviješten prije primitka robe.

Trade Vision d.o.o. obvezuje se izvršiti povrat novca koji je primljen od potrošača, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od kada mu je roba predana u posjed ili mu je potrošač dostavio potvrdu da je robu poslao ako bi o tome Trade Vision d.o.o. bio obaviješten prije primitka robe.

Trade Vision d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio Trade Vision d.o.o..

Trade Vision d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Trade Vision d.o.o. ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Trade Vision d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor na adresu Vladimira Nazora 6, Kutina (na Trade Vision d.o.o.).

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Trade Vision d.o.o., odnosno osobi koju je Trade Vision d.o.o. ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

Prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 1. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 1. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 1. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 1. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 1. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 1. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 1. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 1. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 1. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 1. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 1. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

DODATNO

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MEHANIZMI IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA

U skladu s EU Uredbom br. 524/2013, ovlašteni ste riješiti Vaš potrošački spor izvansudskim putem, odnosno putem platforme za online alternativno rješavanje sporova, dostupne na Internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a u skladu s Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) putem jednog od sljedećih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

 1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju;
 1. Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno i mjesno nadležan Sud.

Ostavite svoje kontakte i kontakt e mail adresu za internetsko rješavanje sporova.

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Trade Vision d.o.o., Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 53713324050 (dalje u tekstu: Trade Vision d.o.o.) u svojstvu voditelja podataka, obrađuje Vaše osobne podatke. Trade Vision d.o.o. je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Trade Vision d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Ukoliko imate pitanja u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite na sljedeće načine:

Adresa: Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec

Broj mobitela: 099/6453250

e-mail: info@outfit.hr

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo:

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što je broj telefona/mobitela, radi lakše komunikacije s dostavnom službom radi dostave proizvoda.

U trenutku kada pristupate stranici www.outfit.hr prikupit ćemo Vašu IP adresu koja se također smatra osobnim podatkom.

Kod prijave na naš newsletter potrebni su nam podaci kao što je Vaša e-mail adresa.

Situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveri ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Također, možemo prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu stranici www.outfit.hr koje su Vam prikazane.

Kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike te zatražite pomoć ili postavite pitanje također prikupljamo podatke ovisno o postavljenom upitu, kako bismo Vam mogli adekvatno odgovoriti.

Kada nam želite poslati upit o našim proizvodima ili u vezi Vaše narudžbe, također prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima (npr. Ime i prezime, e-mail adresa itd.).

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Svrhe u koje prikupljamo Vaše osobne podatke su sljedeće:

 • Ispunjenje ugovora o kupoprodaji
 • Korištenja svih usluga na web stranici www.outfit.hr
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
 • Statističke obrade podataka
 • Slanja marketinških materijala
 • Kontaktiranja ukoliko imamo pitanja u vezi narudžbe
 • Poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-mail adrese inter.vision.doo@gmail.com.

Ako kupac kontaktira Trade Vision d.o.o. putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, radi upita, reklamacije ili raskida ugovora, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je Trade Vision d.o.o. dužan komunicirati sa kupcima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi vašu reklamaciju ili upit/zahtjev.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije, raskida ugovora i sl. čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, adresa dostave i adresa naplate, tj. podatke nužne za ispunjenje ugovora ili slanja newslettera). kada naručite određene proizvode ili usluge, ili ispunite određeni obrazac.

Prava ispitanika

Pravo na pristup:

-imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

-imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

-imate pravo tražiti izvor informacija koja imamo o Vama.

Pravo na ispravak/dopunu:

-imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"):

-pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

-pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

-pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

-pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Trade Vision d.o.o. na e-mail inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec .

Također,  možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci, za gore navedene svrhe, bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Trade Vision d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trade Vision d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Trade Vision d.o.o. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Trade Vision d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Trade Vision d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Trade Vision d.o.o. mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Podaci o transakcijama se prosljeđuju poslovnim bankama s kojima Trade Vision d.o.o. surađuje te se banke smatraju voditeljima obrade koje osobne podatke obrađuju kao bankovnu tajnu u skladu sa relevantnim zakonima. Trade Vision d.o.o. surađuje sa Raiffeisenbank Austria d.d. (Zaštita privatnosti Raiffeisenbank Austria d.d.).

U svrhu isporuke robe, Trade Vision d.o.o. je angažirao Hrvatsku poštu koja se smatra voditeljem obrade za obavljanje poštanskih usluga te se u slučaju kupnje Hrvatskoj pošti prosljeđuju osobni podaci kupca: ime, prezime, adresa, poštanski broj, broj mobitela, kat i eventualne napomene. Hrvatska pošta obrađuje osobne podatke u skladu sa svojim pravilima privatnosti koji su dostupni na web adresi: https://www.posta.hr/zastita-privatnosti/6436 .

Registracija

Trade Vision d.o.o. omogućava registraciju korisnika na internetskoj stranici. Korisnik u tu svrhu upisuje svoje ime, prezime, e-mail adresu i željenu lozinku. Registracijom Kupac potvrđuje dodatno prihvat Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja, uspoređivati proizvode, brže i jednostavnije naručiti proizvode te imati pristup posebnim ponudama ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

Prilikom postupka registracije kreira se korisnički račun samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj šifri i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Pravna osnova za obradu podataka radi registracije korisnika internetske stranice je ugovorna obveza koja nastaje registracijom korisnika na internetskoj stranici i prihvaćanjem Općih uvjeta.  Ako registrirani korisnik želi obrisati svoj profil može uputiti zahtjev na inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec.

Kupnja na daljinu

U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima.

Prilikom kupnje putem internetske stranice Kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama. Kupac može dati svoje podatke za izvršavanje ugovora putem internetske stranice kroz registrirani profil ili kao gost.

Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Trade Vision d.o.o. ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.

Trade Vision d.o.o. neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.

Za slanje automatskih poruka svojim kupcima, Trade Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade koji postupa u skladu s ugovorom o obradi podataka. Podaci se prenose u SAD temeljem standardnih ugovornih klauzula.

Također, radi provedbe kupnje preko interneta određeni kolačići su nužni radi stavljanja proizvoda u košaricu i funkcionalnost internetske trgovine te se pohranjuju na uređaj kupca bez privole, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za više informacija, molimo pročitajte tekst o kolačićima.

Otvorene molbe za posao

Trade Vision d.o.o. zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.

Otvorene molbe zaprima zaposlenik Trade Vision d.o.o. te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je Trade Vision d.o.o. ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 3 godine. Za provedbu regrutacijskih postupaka Trade Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

Natječaji za posao

Tijekom postupka regrutacije definira se opis radnog mjesta i objavljuje se oglas za posao preko vanjskih suradnika radi regrutacije novih zaposlenika. Oglasi se objavljuju, ovisno o opisu radnog mjesta na različitim servisima (npr. MojPosao).

Trade Vision d.o.o. zaprima prijave kandidata za posao te u tu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u prijavi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija).

Podaci se čuvaju do konačnog završetka natječaja za posao, a najduže godinu dana od završetka natječaja za posao, a od kandidata čiji podaci se žele čuvati i za neki drugi natječaj se traži privola. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno te podaci kandidata obrađuju kao predugovorne radnje koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Ako je pojedini kandidat dao privolu da se podaci čuvaju i nakon završenog natječaja, podaci se čuvaju najduže 3 godine. Kandidati koji su dobrovoljno dali svoje podatke za buduće natječaje mogu u svakom trenutku povući privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Za provedbu selekcijskih postupaka Trade Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

Poslovna suradnja

Trade Vision d.o.o. obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje Trade Vision d.o.o. dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime, kontakt osoba, IBAN, OIB).

Trade Vision d.o.o. obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome Trade Vision d.o.o. neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

Snimanje i fotografiranje događanja

Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

Zaštita osobnih podataka

Trade Vision d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi Trade Vision d.o.o. . U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, Trade Vision d.o.o. će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

·        OSIGURAVAMO, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,

·        PROVJERAVAMO može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,

·        PROVJERAVAMO prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,

·        PROVJERAVAMO tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,

·        ANALIZIRAMO rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

Završne odredbe  

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne Trade Vision d.o.o. ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.

Trade Vision d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.

KOLAČIĆI

Kako bi održavali našu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, Trade Vision d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete pretraživati naše stranice, stavljati proizvode u košaricu te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas.


    

Kolačići koji su nužni radi funkcionalnosti internetske stranice pohranjuju se bez privole korisnika. Za kolačiće za koje je potrebna privola, dajete svoju privolu putem prozorčića na internetskoj stranici.

Korisnik stranice može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

Trade Vision d.o.o. upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane pod nazivom Google Analytics i Google Double Click. Trade Vision d.o.o. također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i stranicama treće strane (uključujući Google tražilicu), koje suradnji s Trade Vision d.o.o. prikazuju oglase Trade Vision d.o.o. na raznim internetskim stranicama. Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

Trade Vision d.o.o. prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice, vrstu preglednika kojim se korisnik koristi te korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu našoj internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. Trade Vision d.o.o. se koristi ovim podacima pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.

Kontakt

Trade Vision d.o.o.
Ulica Katarine Zrinski 19
Strahoninec, 40000 Čakovec
099/6453250
info@outfit.hr
0
KOŠARICA
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Nema proizvoda u košarici.

ZATVORI
crosschevron-right