Košarica
0

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Inter Vision d.o.o., Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec, OIB: 43278352923 (dalje u tekstu: Inter Vision d.o.o.) u svojstvu voditelja podataka, obrađuje Vaše osobne podatke. Inter Vision d.o.o. je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Inter Vision d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Ukoliko imate pitanja u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite na sljedeće načine:

Adresa: Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec
Broj mobitela: 099/6453250
e-mail: info@outfit.hr

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo:

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što je broj telefona/mobitela, radi lakše komunikacije s dostavnom službom radi dostave proizvoda.

U trenutku kada pristupate stranici www.outfit.hr prikupit ćemo Vašu IP adresu koja se također smatra osobnim podatkom.

Kod prijave na naš newsletter potrebni su nam podaci kao što je Vaša e-mail adresa.

Situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveri ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Također, možemo prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu stranici www.outfit.hr koje su Vam prikazane.

Kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike te zatražite pomoć ili postavite pitanje također prikupljamo podatke ovisno o postavljenom upitu, kako bismo Vam mogli adekvatno odgovoriti.

Kada nam želite poslati upit o našim proizvodima ili u vezi Vaše narudžbe, također prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima (npr. Ime i prezime, e-mail adresa itd.).

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Svrhe u koje prikupljamo Vaše osobne podatke su sljedeće:

 • Ispunjenje ugovora o kupoprodaji
 • Korištenja svih usluga na web stranici www.outfit.hr
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
 • Statističke obrade podataka
 • Slanja marketinških materijala
 • Kontaktiranja ukoliko imamo pitanja u vezi narudžbe
 • Poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-mail adrese inter.vision.doo@gmail.com.

Ako kupac kontaktira Inter Vision d.o.o. putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, radi upita, reklamacije ili raskida ugovora, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je Inter Vision d.o.o. dužan komunicirati sa kupcima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi vašu reklamaciju ili upit/zahtjev.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije, raskida ugovora i sl. čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, adresa dostave i adresa naplate, tj. podatke nužne za ispunjenje ugovora ili slanja newslettera). kada naručite određene proizvode ili usluge, ili ispunite određeni obrazac.

Prava ispitanika

Pravo na pristup:

 • imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.
 • -imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 • -imate pravo tražiti izvor informacija koja imamo o Vama.

Pravo na ispravak/dopunu:

 • imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"):

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

 • pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Inter Vision d.o.o. na e-mail inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec .

Također,  možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci, za gore navedene svrhe, bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Inter Vision d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Inter Vision d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Inter Vision d.o.o. na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Inter Vision d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Inter Vision d.o.o.. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Inter Vision d.o.o. mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Podaci o transakcijama se prosljeđuju poslovnim bankama s kojima Inter Vision d.o.o. surađuje te se banke smatraju voditeljima obrade koje osobne podatke obrađuju kao bankovnu tajnu u skladu sa relevantnim zakonima. Inter Vision d.o.o. surađuje sa Raiffeisenbank Austria d.d. (Zaštita privatnosti Raiffeisenbank Austria d.d.).

U svrhu isporuke robe, Inter Vision d.o.o. je angažirao Hrvatsku poštu koja se smatra voditeljem obrade za obavljanje poštanskih usluga te se u slučaju kupnje Hrvatskoj pošti prosljeđuju osobni podaci kupca: ime, prezime, adresa, poštanski broj, broj mobitela, kat i eventualne napomene. Hrvatska pošta obrađuje osobne podatke u skladu sa svojim pravilima privatnosti koji su dostupni na web adresi: https://www.posta.hr/zastita-privatnosti/6436 .

Registracija

Inter Vision d.o.o. omogućava registraciju korisnika na internetskoj stranici. Korisnik u tu svrhu upisuje svoje ime, prezime, e-mail adresu i željenu lozinku. Registracijom Kupac potvrđuje dodatno prihvat Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja, uspoređivati proizvode, brže i jednostavnije naručiti proizvode te imati pristup posebnim ponudama ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

Prilikom postupka registracije kreira se korisnički račun samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj šifri i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Pravna osnova za obradu podataka radi registracije korisnika internetske stranice je ugovorna obveza koja nastaje registracijom korisnika na internetskoj stranici i prihvaćanjem Općih uvjeta.  Ako registrirani korisnik želi obrisati svoj profil može uputiti zahtjev na inter.vision.doo@gmail.com ili na adresu Ulica Katarine Zrinski 19, Strahoninec, 40000 Čakovec.

Kupnja na daljinu

U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima.

Prilikom kupnje putem internetske stranice Kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama. Kupac može dati svoje podatke za izvršavanje ugovora putem internetske stranice kroz registrirani profil ili kao gost.

Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Inter Vision d.o.o. ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.

Inter Vision d.o.o. neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.

Za slanje automatskih poruka svojim kupcima, Inter Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade koji postupa u skladu s ugovorom o obradi podataka. Podaci se prenose u SAD temeljem standardnih ugovornih klauzula.

Također, radi provedbe kupnje preko interneta određeni kolačići su nužni radi stavljanja proizvoda u košaricu i funkcionalnost internetske trgovine te se pohranjuju na uređaj kupca bez privole, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za više informacija, molimo pročitajte tekst o kolačićima.

Otvorene molbe za posao

Inter Vision d.o.o. zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.

Otvorene molbe zaprima zaposlenik Inter Vision d.o.o. te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je Inter Vision d.o.o. ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 3 godine. Za provedbu regrutacijskih postupaka Inter Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

Natječaji za posao

Tijekom postupka regrutacije definira se opis radnog mjesta i objavljuje se oglas za posao preko vanjskih suradnika radi regrutacije novih zaposlenika. Oglasi se objavljuju, ovisno o opisu radnog mjesta na različitim servisima (npr. MojPosao).

Inter Vision d.o.o. zaprima prijave kandidata za posao te u tu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u prijavi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija).

Podaci se čuvaju do konačnog završetka natječaja za posao, a najduže godinu dana od završetka natječaja za posao, a od kandidata čiji podaci se žele čuvati i za neki drugi natječaj se traži privola. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno te podaci kandidata obrađuju kao predugovorne radnje koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Ako je pojedini kandidat dao privolu da se podaci čuvaju i nakon završenog natječaja, podaci se čuvaju najduže 3 godine. Kandidati koji su dobrovoljno dali svoje podatke za buduće natječaje mogu u svakom trenutku povući privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Za provedbu selekcijskih postupaka Inter Vision d.o.o. je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

Poslovna suradnja

Inter Vision d.o.o. obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje Inter Vision d.o.o. dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime, kontakt osoba, IBAN, OIB).

Inter Vision d.o.o. obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome Inter Vision d.o.o. neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

Snimanje i fotografiranje događanja

Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

Zaštita osobnih podataka

Inter Vision d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi Inter Vision d.o.o. . U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, Inter Vision d.o.o. će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

 • OSIGURAVAMO, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,
 • PROVJERAVAMO može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,
 • PROVJERAVAMO prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,
 • PROVJERAVAMO tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,
 • ANALIZIRAMO rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

Završne odredbe  

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne Inter Vision d.o.o. ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.

Inter Vision d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.

Kontakt

Trade Vision d.o.o.
Ulica Katarine Zrinski 19
Strahoninec, 40000 Čakovec
099/6453250
info@outfit.hr
0
KOŠARICA
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Nema proizvoda u košarici.

ZATVORI
crosschevron-right